Vi er fredag den 7/10-2021 kl 15:40 blevet gjort opmærksom på at vi pr mandag den 8/10-2021 kl 12:00 er blevet pålagt at lukke vores Århusafdeling af Styrelsen for Patientsikkerhed, da de efter tilsyn hos meget få udvalgte borgere ud af godt 1.000 glade borgere vi servicerer, desværre har fundet fejl.


Vi er meget kede af at Styrelsen for Patientsikkerheds beslutning vil betyde, at vi skal lukke vores ellers velfungerende afdeling i Aarhus Kommune, og meget kede af at alle vore kunder skal overgå til kommunal hjemmepleje uden frit valg. 

 

Århus 8/10-2021

Socialt ansvarlig Virksomhed

Top leverandør til det offentlige

Overenskomt med FOA