Tilvalg af ekstra ydelser:


Tilvalgsydelser er en ekstra service fra Berits Hjemmepleje, der kan gøre din hverdag lidt bedre og lidt nemmere. Ydelserne kan både være personlige pleje- og omsorgsydelser, praktisk hjælp og anden service, som kommunen ikke tilbyder.


Du betaler selv for de ekstra ydelser, og du kan købe dem, uanset om du er kunde hos os i forvejen eller ej, eller om du generelt er visiteret til ydelser eller ej. Det kunne eksempelvis være hjemmepleje i forbindelse med sygdom.


Andre eksempler på ekstra ydelser kunne være mere pleje, hyppigere bade, ledsagelse på ture eller andet, du ønsker. Tilvalg kunne også være hjælpemidler og installation af eksempelvis nødkaldeanlæg med tilsluttet røgmelder i dit hjem. Det er ting, der skaber tryghed i din hverdag for dig og dine nærmeste.

Tilvalgsydelser kan være en god og tryghedsskabende hjælp forud for en evt. senere visitering af en ydelse. Vi tilbyder derfor at udligne den gråzone der nogle gange kan opstå mellem et personligt ønske om pleje og hjælp indtil en evt. visitering rent faktisk bliver realiseret.Med tilvalgsmuligheder hos Berits Hjemmepleje får du:


• Ekstra service og flere muligheder i hverdagen


• Pleje og praktisk hjælp, som kommunen ikke tilbyder


• Mulighed for hjælpemidler og tryghedsskabende installationer


• Større tryghed i hverdagen for dig og dine nærmeste


• Dygtige og veluddannede SOSU-hjælpereVælger du at tilkøbe hjemmepleje ifm sygdom, og er du medlem af Sygesikringen Danmark i gruppe 1 eller 2, kan du modtage 80% af din egenbetaling op til 1.600 kr/år mod at indsende fakturaen til Sygesikringen Danmark. Vi er dig gerne behjælpelige med dette.


Ydelserne er mangfoldige, og grænserne sættes af dig selv i samarbejde med Berit's hjemmepleje.


Kontakt os og vi tager en snak og et møde om dine ønsker og behov, og sammen ser vi på en god fleksibel løsning som du ønsker.


Vi håber at høre fra dig.


• Berit's Hjemmepleje A/S ®, Klamsagervej 19 B, 8230 Åbyhøj • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •