Så let er det at skifte til Berit's hjemmepleje:


Du skal blot kontakte en borgerkonsulent / visitator i Aarhus Kommune og sige at du ønsker Berit's Hjemmepleje.


Så får vi besked om at du ønsker at skifte til Berit's Hjemmepleje, og kontakter dig for at aftale nærmere.


Er du ikke allerede visiteret, skal du også starte med at kontakte kommunens vistator med henblik på besøg hos dig.

Herefter kan du oplyse visitator, at du ønsker Berit's Hjemmepleje skal komme hos dig.AARHUS KOMMUNE, Sundhed og Omsorgslinjen


Telefon: 87 13 16 00


E-mail: visitationen@mso.aarhus.dk


Telefontider:

Alle hverdage 8-15


Liste over mulige leverandører ses ved at trykke her.Kontakt Berit's hjemmepleje direkte og uforpligtende og gratis per e-mail hb@berits-hjemmepleje.dk.

eller ring til


Berit's Hjemmepleje A/S

Telefon 93 63 99 99


for en uforpligtende snak og evt. aftale om et besøg af os hos dig.

• • •

Hvad sker der når jeg vil skifte ?Indledende møde hos dig:

Berit's hjemmepleje tilbyder altid et indledende besøg af vores ledende medarbejder hos dig, for at afklare dine personlige behov og ønsker.

Alle mennesker er forskellige og individuelle med sine egne behov og ønsker. Det lytter vi meget gerne til, så vi sammen kan sikre du får den bedst tænkelige hjælp fra Berit's hjemmepleje.

Du har derfor stor medbestemmelse i hvorledes opgaverne klares bedst muligt i dit eget hjem.• • •

Hvilke regler og muligheder er der for dig i din situation ?Visiterede borgere i private hjem og kommunale ældreboliger og beskyttede boliger:

Hvis du bor i eget hjem eller i en ældrebolig eller beskyttet bolig i Aarhus Kommune og er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp , kan du frit og helt gratis vælge, om du vil have hjælpen fra Berit's hjemmepleje eller kommunen.

Du får ingen ekstra omkostninger og skiftet tager typisk kun 14 dage eller kortere tid.

Du kan frit og uden omkostninger skifte tilbage til Kommunen hvis du måtte ønske det.


Du kan således altid uden begrundelse skifte leverandør, du skal blot henvende dig til en visitator hos kommunen eller hos Berit's hjemmepleje og give besked om hvem du ønsker skal komme hos dig. Så ordner vi resten for dig. Vælger du Berit's hjemmepleje tilbyder vi altid et indledende besøg hos dig for at sikre en optimal overgang til Berit's hjemmepleje.


Jeg får både praktisk hjælp og personlig pleje:

Hvis du er visiteret til både praktisk hjælp og pleje, kan du vælge én leverandør til begge ydelser. Du kan også vælge to forskellige leverandører. Du skal dog være opmærksom på, at din mulighed for fleksibel hjemmehjælp bliver begrænset, hvis du vælger to forskellige leverandører til henholdsvis pleje og praktisk hjælp.


Ikke-visiterede borgere i private hjem eller kommunale ældreboliger/beskyttede boliger:

Er du ikke visiteret hjælp eller timer af kommunen men af personlige grunde alligevel ønsker pleje og hjælp, tilbyder Berit's hjemmepleje tilkøbsydelseri samme høje standard og ydelser til dig.


Ydelsen kan være en god hjælp forud for en senere visitering af en ydelse. Vi tilbyder derfor at udligne den gråzone der nogle gange kan opstå mellem et personligt ønske om pleje og hjælp indtil en evt. visitering rent faktisk bliver realiseret.


Kontakt os og vi tager en snak og et møde om dine ønsker og behov, og sammen ser vi på en god fleksibel løsning som du ønsker.


Såfremt du måtte ønske det, tilbyder vi at komme i neutrale køretøjer hos dig.


Såfremt du ikke er visiteret timer til pleje og praktisk hjælp, kan du også kontakte kommunens myndighedsafdeling / visitationskontor med henblik på dialog om sagen. Adresserne fremgår længere oppe på denne side.

 

Ved et vistationsbesøg får du informationsmateriale med en præsentation af hver enkelt leverandør. Du kan også henvende dig til os eller visitationskontoret og få materialet tilsendt.


Vi håber at høre fra dig.Hvis du bor i kommunal plejebolig eller plejehjem:

Hvis du bor i en kommunal plejebolig eller på kommunalt plejehjem, kan du som loven er i dag desværre ikke vælge imellem kommunal og privat hjælp, da disse boligtyper endnu ikke hører under fritvalgsordningen. Dog kan kommunerne selv vælge at godkende fritvalgsleverandører i plejeboliger/plejehjem, men det kræver en særskilt behandling i kommunalbestyrelsen.


• Berit's Hjemmepleje A/S ®, Klamsagervej 19 B, 8230 Åbyhøj • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •