Arrangementer og fællesture:
Trivsel og glæde opstår, når vi oplever noget positivt sammen med andre. Udover at have en velfungerende dagligdag er det vigtigt at komme ud og få nogle gode oplevelser af og til. Berits Hjemmepleje arrangerer med jævne mellemrum større og mindre fællesture for vores kunder. Kodeordene er hygge og samvær med omsorg.


Arrangementerne omfatter bl.a. kulturelle oplevelser, koncerter, foredrag og udflugter med musik og mad. Du kan frit deltage, hvis du har lyst, også selvom der måtte være fysiske hindringer. Det lader vi os ikke stoppe af, og vi sørger for alt det praktiske med vores dygtige plejepersonale. Typisk betaler du kun et mindre tilskud til entré, mad og drikkevarer.Vi har gennem årene været til rigtigt mange arrangementer og på mange forskellige ture og besøg - og det fortsætter vi med, for det skaber glæde og oplevelser for alle.


Med arrangementer og fællesture med Berits Hjemmepleje får du:


• Hyggeligt samvær med os og vores andre plejekunder


• Koncerter, foredrag og andre kulturelle oplevelser


• Hjælp og støtte på turene fra vores dygtige SOSU-hjælpere


• 1 - 2 større årlige ture er som oftest helt gratis - ture herimellem kan have beskeden egenbetaling


• Ture udenfor hjemmet uanset fysiske hindringer


• Berit's Hjemmepleje A/S ®, Klamsagervej 19 B, 8230 Åbyhøj • Bank: Danske Bank,erhverv •

• Medlem af Dansk Erhverv (Danish Chamber of Commerce) • Overenskomst med FOA

• Copyright Berit's hjemmepleje 2013 •